Bút lông bảng với nhiều màu của nhiều nhản hiệu cao cấp khác nhau là sự lựa chọn cho nhiều khách hàng trong nhiều môi trường khác nhau như giáo viên, công nhân viên chức, nhân viên văn phòng, doanh nhân.