dao rọc giấy dùng để cắt giấy hoặc các vật đơn giảm mềm. các công ty sản xuất dao rọc giấy (dao cắt giấy) như deli, dao rọc giấy mg, hand.

Dao rọc giấy - dao cắt giấy được sản xuất nhỏ gọn và có thể linh động thay lưỡi dao mới