Hiểu được sự cần thiết của khách hàng về nhưng dụng cụ hổ trợ bảng viết hay dụng cụ bảo vệ mặt bảng, Bacom sẻ cung cấp khách hàng những dụng cụ bảo vệ như nước lau bảng, dung dịch tẩy mực, dụng cụ lau bảng, nam châm từ...