File bìa hồ sơ gồm các loại sau: file hồ sơ, bìa còng, file đựng hồ sơ, file càng cua, file dung ho so, bìa lá, cặp hồ sơ, bìa lá a4, kẹp file, bìa nút, bìa càng cua, bìa cây, bìa trình ký, bìa 3 dây, bìa hộp