Ngoài nhưng loại văn phòng phẩm và dụng cụ học sinh khác, Bacom còn cung cấp  các loại cấm bút với thiết kế tiện lợi nhưng không kém phần dễ thương của nhiều nhà sản xuất uy tín như Deli, Xukiva, M&G..