Kéo cắt giấy (keo cat giay). là dụng cụ dùng để cắt giấy, file bìa, hoặc một số vật mềm nhỏ. kéo cắt giấy được sản xuất, thiết kế nhỏ, gọn phù hợp cho văn phòng cũng như học sinh sử dụng.

có rất nhiều kéo cắt giấy được các công ty sản xuất như kéo cắt giấy deli, kéo cắt giấy mg, kéo cắt giấy thiên long, kéo cắt giấy hand