Máy bấm kim là sản phẩm văn phòng phẩm được sử dụng phổ biến trong các cơ quan. sản phẩm bấm kim rất đa dạng. bấm kim nhỏ, bấm kim trung, bấm kim lớn và bấm kim đại. mỗi kích cỡ khác nhau thì chức năng bấm sẽ khác nhau. máy bấm kim càng lớn thì năng suất bấm sẽ càng cao. ứng với mỗi loại máy bấm kim thì sẽ có các loại kim bấm khác nhau